La Diputació de Tarragona ofereix Projectes de Formació Ocupacional online,  sense presència física, en els sectors de la neteja i la desinfecció d’espais  públics, socials i de serveis i del petit comerç, dirigits a persones en situació d’atur o recerca de feina.

Destinataris 

Tots els tallers van dirigits a persones situació d’atur, persones demandants  d’ocupació, demandants de millora d’ocupació o, en el seu defecte, persones  inscrites a la borsa de treball del Consell Comarcal, d’entre 18 i 29 anys, que tinguin una motivació i compromís alts en rebre una formació en competències professionals que els ajudin a desenvolupar la seva trajectòria  laboral en algun dels esmentats sectors.

Cada taller comptarà amb un número d’alumnes d’entre 12 i 20, i es realitzarà mitjançant plataformes virtuals.

Les persones participants com a alumnes han de disposar del maquinari  necessari per poder realitzar la formació, ordinador i connexió a internet.

Al finalitzar la formació, i acreditat l’aprofitament dels continguts dels tallers per  part dels alumnes participants, s’entregarà un diploma acreditatiu on constaran  els continguts rebuts i les hores de durada.

Curs de Neteja i desinfecció en Centres socials i de serveis

Taller 1. Bàsic (60 hores)

Mòdul 1. El treball en centres socials i de serveis

Mòdul 2. Coneixement sobre els productes

Mòdul 3. Brutícia, neteja, desinfecció i superfícies

Mòdul 4. Tècniques i utensilis de neteja

Requisits: – entre 18 i 29 anys – disposar d’ordinador i connexió internet.

Termini: fins el dia 29 de desembre de 2020.

Data prevista d’inici: 12 de gener de 2021.

Curs de Dinamització del petit comerç

Taller 1. El petit comerç en línia. Inicial (60 hores)

Mòdul 1.Comerç on line, resolució de conflictes i incidències online amb clients Mòdul 2. Atenció client on line/off line, treballant amb el Customer Relationshp  Management.

Requisits: – entre 18 i 29 anys – disposar d’ordinador i connexió internet.

Termini: fins el dia 29 de desembre de 2020.

Data prevista d’inici: 12 de gener de 2021.

Curs d’Introducció a les eines d’organització, edició i de producció musical

Taller 1. Rekordbox (50 hores).

Mòdul 1. Instal·lació i configuració

Mòdul 2. Configuració avançada

Mòdul 3. Edició

Mòdul 4. Interfície performance

Mòdul 5. Llistes de reproducició (Export_Import)

Mòdul 6. Modes d’execució

Mòdul 7. Visió avançada

Mòdul 8. Connexions

Requisits: – entre 18 i 29 anys – disposar d’ordinador i connexió internet.

Termini: fins el dia 17 de desembre de 2020.

Data prevista d’inici: 18/23 de desembre de 2020.

Les persones interessades poden contactar amb l’Oficina Jove del Consell Comarcal al 977 42 16 59 o al correu electrònic joventut@joveterraalta.org