Portal de Joventut del Consell Comarcal de la Terra Alta
joventut@joveterraalta.org - tel.977421659 - 660464700
Contacta amb nosaltresSubmit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

El Consell Comarcal de la Terra Alta ha sol·licitat el programa Referent d'ocupació juvenil al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

L’objectiu fonamental del lloc de treball és facilitar i acompanyar la transició de les persones joves des del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional, mitjançant actuacions que consistiran principalment en:

- Tota la intervenció directa d’informació, orientació i acompanyament als i les joves.

- Totes les accions desenvolupades amb els professionals de centres educatius, i/o d'altres dispositius sociolaborals, com entitats formatives, de serveis socials o salut i que indirectament impactin sobre una millor situació dels i les joves d'un territori.

Segons la Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per dur a terme aquest programa les persones que es contractin hauran de complir els següents requisits:

- Estar en possessió d'una titulació universitària oficial de grau o haver superat el primer o segon cicle d'educació universitària, preferentment en pedagogia, psicopedagogia, psicologia, educació social, treball social.

- Acreditar formació complementària relacionada amb ocupació i/o ensenyament, o joventut.

- Tenir experiència laboral mínim de 2 anys en intervenció directe amb joves menors de 25 anys, que pot ser:

  • En l'àmbit del lleure, en projectes d'educació i/o ocupació a la comarca on desenvoluparà les tasques de persona tècnica referent,
  • O bé, en el sistema educatiu reglat (centres educatius d'ESO, Batxillerat o Formació Professional.

 

- Estar inscrit al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació, preferentment com a no ocupats.

També hauran d'acreditar que no han estat condemnades en sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, mitjançant certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals.

Totes les persones interessades s’hauran d’inscriure al SOC de Móra d’Ebre fins el proper dijous 20 de desembre de 2018.

Agenda d'activitats

Sense events

Facebook

Twitter