Portal de Joventut del Consell Comarcal de la Terra Alta
joventut@joveterraalta.org - tel.977421659 - 660464700
Contacta amb nosaltresSubmit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Curs teòric i pràctic configurat per adquirir els elements necessaris per capacitar primers actuants en la resolució de situacions d’emergència i problemes de salut que se'ns plantegen a la nostra vida diària.

Aquesta titulació atorga la certificació en coneixements en primers auxilis, segons el Decret 225/1996 de 12 de juny. En aquest s’indica, que l’ASI nivell 2 està adreçat a les persones que actuen en situació de risc o perill i que, per tant, la formació en ASI els és indispensable pel desenvolupament de la seva activitat:

- Membres del cos de mossos d'esquadra
- Personal dels cossos de policies locals
- Membres del cos de bombers de la Generalitat
- Personal dels serveis de prevenció i extinció d'incendis de les entitats locals
- Personal amb nomenament de bomber voluntari
- Personal habilitat com a bomber d'empresa
- Personal de salvament aquàtic
- Personal de salvament de muntanya i pister socorrista
- Guia instructor per l'Escola Catalana de l'Esport
- Tècnic d'esport base
- Tècnic d'esport
- Tècnic d'esport superior
- Personal socorrista voluntari i professional de la Creu Roja de Catalunya

El Decret 30/2015 de 3 de març, marca el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció que han d’adoptar els centres i activitats. Aquest indica quantes persones han d’estar formades en ASI i/o DEA en els centres o activitats marcats.

Els continguts de la part de Suport Vital Bàsic segueixen les Guies publicades per l’European Ressuscitation Council (ERC) i els de primers auxilis en les Directrius de la Federació
Internacional de Societats de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja (FICR). Ambdós documents es basen en l’estudi i en la evidència mèdica.

CRITERIS D'AVALUACIÓ
- Assistència al 80 % del curs.
- Prova d’avaluació ASI

REQUISITS DE L'ALUMNAT
- A partir de 16 anys i disposar del títol de graduat o graduada en educació secundària o el títol de graduat o graduada escolar.

--> INSCRIPCIONS <--

Facebook

Twitter