Tipus de carnet

  • Jove: per a joves de 14 a 29 anys (ambdós inclosos) 
  • Adult: a partir de 30 anys i sense límit d’edat.
  • Grupal: adreçat a tot tipus de grup, organització o associació format per 10 o més persones. El carnet s’emetrà a nom de l’organització, associació o grup però es pot fer a nom de la persona física responsable del grup (major d’edat)
  • Familiar: per a famílies amb una o dues persones a càrrec de menors de 14 anys que puguin provar la seva condició de família mitjançant el llibre de família o equivalent

* Les persones menors de 14 NO necessiten disposar del carnet, estan exemptes

* Les famílies nombroses i les monoparentals de Catalunya gaudeixen de l’exempció del carnet d’alberguista si presenten l’original del títol o del carnet individual de família nombrosa o monoparental a tots els albergs XANASCAT

Què puc fer amb aquest carnet?

Amb el carnet d’alberguista pots accedir a nombrosos descomptes i ofertes en turisme, esport, aventura, oci, cultura, art, gastronomia i lleure.

Pots trobar més informació a les diferents pàgines web de les associacions:

Com l’aconsegueixo?

Pots fer-ho de forma presencial a l’Oficina Jove de la Terra Alta. Segons el tipus de carnet farà falta que portis:.

  • Jove: DNI
  • Adult: DNI
  • Grupal: portar també el CIF de l’entitat, organització o associació, o bé NIF de la persona física responsable del grup, o bé un altre document, acceptat per l’administració, que certifiqui la condició de grup on figuri una de les persones components del grup com a responsable i acreditada mitjançant el seu NIF
  • Familiar: portar també llibre de família o, en el seu defecte, una fotocòpia del mateix. En cas del carnet per família monoparental o família nombrosa, caldrà portar també original i còpia del títol vigent o dels carnets individuals del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya

També pots sol·licitar-los, de forma digital pel següent enllaç: Dónde Comprarlo