Tipus de carnet

La International Student Identity Card Association (organització sense ànim de lucre associada a la International Student Travel Confederation ISTC) acredita estudiants (ISIC) i professors/es en actiu (ITIC) a qualsevol país del món. 

ISIC: per a estudiants a partir de 12 anys que estiguin cursant qualsevol dels ensenyaments del sistema educatiu: ESO, Formació Professional, Batxillerat, Universitat,…, o que estiguin matriculades (a temps complet) en un curs reconegut oficialment.

ITIC: per a professorat en actiu adscrit en centres reconeguts oficialment i que acrediti que treballa a dedicació plena. 

La validesa d’ambdós carnets és d’un any des de la seva expedició.

Què puc fer amb aquest carnet?

Està reconegut per la UNESCO i la Comunitat Europea. Podràs gaudir d’avantatges i descomptes a 135 països arreu del món. 

Com l’aconsegueixo?

Pots fer-ho de forma presencial a l’Oficina Jove de la Terra Alta. Segons el tipus de carnet farà falta que portis:

  • ISIC: DNI, NIE O Passaport original + 1 fotografia en color + matrícula o certificat del centre conforme l’interessat/da està matriculat/da l’any acadèmic vigent + 9 €
  • ITIC: DNI, NIE O Passaport original + 1 fotografia en color + Carnet de docent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya o certificat del centre conforme l’interessat/da hi treballa a dedicació plena durant l’any acadèmic vigent + 9 €

També pots sol·licitar-los, de forma digital pel següent enllaç: ISIC España – Carné Internacional de Estudiante válido en 135 países