Des de l’equip de formadores i facilitadores del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya es vol donar resposta a les necessitats formatives del món associatiu oferint formació en temes clau i acompanyament de processos a entitats i grups de joves.

Itineraris formatius

Els itineraris formatius han estat dissenyats per oferir una formació complerta, passant per les fases de formació, avaluació i replantejament pròpies de l’entitat (repensar-nos, revisar-nos…) per tal que, al finalitzar, es puguin incorporar possibles canvis i millores en el si de l’entitat.

Aquests itineraris formatius estan composats per 3 sessions correlatives que permetran abordar la temàtica des de diferents òptiques:

  • Doble vessant formativa i d’acompanyament a l’entitat: Permeten la formació de les persones sobre la temàtica a la vegada que s’explora la forma d’introduir els continguts en el dia a dia de l’entitat.
  • Adaptables i flexibles a la realitat de l’entitat: A través de la contínua comunicació entre l’EF i l’entitat, s’adaptaran els continguts a les necessitats específiques de l’entitat o grup de persones, per un millor acompanyament.
  • Seguiment i avaluació continua: S’oferirà un seguiment personalitzat i una avaluació continua de les necessitats en cada moment, per poder anar adaptant l’itinerari posant l’accent sobre les necessitats concretes.