S’ha obert la convocatòria per a la concessió dels premis Clic, Fotoperiodisme Jove, corresponents a l’any 2022. Els premis tenen dues modalitats: Clic fotografia i Clic audiovisual. A més, es pot demanar l’ajut Clic, Fotoperiodisme Jove per realitzar un projecte periodístic en fotografia.

L’objecte d’aquest premi és difondre i promocionar les fotografies de caràcter periodístic realitzades per joves que mostrin sensibilitat i interès per l’entorn social.

Aquest programa, que enguany fa vint-i-dos anys, s’adreça a joves que tinguin entre 18 i 30 anys al llarg de l’any de la convocatòria i que siguin titulars del Carnet Jove de la Generalitat de Catalunya.

Les persones interessades poden presentar-se a títol individual o bé agrupades en col·lectius d’un màxim de 10 persones.

6.300 euros en premis

L’import total dels premis i l’ajut és de 6.300 euros. La dotació per a cadascun és la següent:

  • Premis Clic fotografia a les 8 fotografies seleccionades: 200 euros per a cadascuna.
  • Premi Clic fotografia: 700 euros al millor projecte fotoperiodístic.
  • Premi Clic audiovisual: 1.000 euros a la millor producció audiovisual.
  • Ajut Clic de 3.000 euros a un projecte fotoperiodístic.

El termini de presentació de sol·licituds, juntament amb la documentació, finalitza el dia 30 de juny de 2022.

Els premis es decidiran com a màxim cins mesos després del 5 de maig i la decisió es farà pública al Tauler electrònic.