ESCOLA AGRÀRIA

HI POTS ESTUDIAR…

CFGM OLIS D’OLIVA I VINS

Aquest cicle capacita per extreure l’oli d’oliva, conduir les operacions de la seva refinació i condicionament, elaborar destil·lats i begudes espirituoses, portar a terme les operacions d’acabament i estabilització i controlar les fermentacions. Els titulats seran també competents alhora d’aprovisionar i emmagatzemar matèries primeres i auxiliars, d’envasar, etiquetar i embalar els productes elaborats, de preparar i mantenir els equips i les instal·lacions garantint-ne el funcionament i de promocionar i comercialitzar els productes elaborats.

CFGS VITIVINICULTURA

Aquest cicle aporta els coneixements necessaris per gestionar una unitat o secció en la indústria alimentària, especialment en la vitivinícola, mitjançant la programació, preparació i supervisió dels recursos materials i humans disponibles i dels treballs necessaris per assolir els objectius fixats en els plans de producció, qualitat i protecció ambiental.

(FONT: UNPORTAL)

INS TERRA ALTA

HI POTS ESTUDIAR…

ESO

L’educació secundària obligatòria (ESO) és gratuïta  i comprèn quatre cursos acadèmics.

Generalment s’inicia l’any natural en què es compleixen 12 anys i s’acaba als 16, tot i que l’alumnat té dret a romandre en el centre amb règim ordinari fins als 18.

BATXILLERAT

El batxillerat es cursa generalment de manera presencial, tot i que també hi ha altres opcions. El batxillerat, o alguna o algunes de les matèries, es poden cursar a distància a l’Institut Obert de Catalunya (IOC) ja que és centre de suport de l’IOC.

Es pot cursar el batxillerat de les següents modalitats:

  • Ciències i tecnologia
  • Humanitats i ciències socials

CFGM MANTENIMENT ELECTROMECÀNIC (Formació Dual)

Aquest cicle capacita per muntar i mantenir maquinària i equips industrials i línies automatitzades de producció d’acord amb els reglaments i les normes establertes.

CFGM GESTIÓ ADMINISTRATIVA (Formació Dual)

Aquest cicle aporta els coneixements necessaris per exercir tasques de suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d’atenció al client/usuari, en empreses públiques o privades. Especialització en l’àmbit vitivinícola.

(FONT: INS TERRA ALTA + UNPORTAL)

IE MARE DE DÉU DEL PORTAL

HI POTS ESTUDIAR…

ESO

L’educació secundària obligatòria (ESO) és gratuïta i comprèn quatre cursos acadèmics.

Generalment s’inicia l’any natural en què es compleixen 12 anys i s’acaba als 16, tot i que l’alumnat té dret a romandre en el centre amb règim ordinari fins als 18.