L’educació en el lleure, també anomenada educació no formal, és tota aquella intervenció educativa en situació de temps lliure i fora dels àmbits de l’ensenyament reglat.

Per poder exercir d’educador en el lleure en llocs com casals, colònies, campaments, camps de treball, activitats extraescolars… s’han de tenir, com a mínim, un dels dos nivells de formació: monitor i/o director de lleure.

Trobareu més informació al següent enllaç: ANEM PREPARATS

PREMONITOR/A DE LLEURE

.

Els cursos de premonitors i premonitores de lleure són una introducció al món de l’educació en el temps lliure i estan estructurats en mòduls.

L‘objectiu general és adquirir una visió àmplia i general del món del lleure i conviure amb la resta de companys i companyes del curs tot practicant diverses tècniques educatives (jocs i tallers, entre d’altres).

Aquest curs capacita per col·laborar com a premonitor/a o d‘ajudant/a dels monitors/es en casals, colònies, campaments, etc.

Està adreçat a joves d’entre 15 i 17 anys.

MONITOR/A DE LLEURE

.

La Monitora i el Monitor de lleure intervenen en activitats de lleure infantil i juvenil, organitzant, dinamitzant i avaluant activitats de lleure infantil i juvenil tot incidint en l’educació en valors i amb atenció a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

Cal tenir 18 anys complerts per a fer aquest curs.

DIRECTOR/A DE LLEURE

.

El Director i la Directora d’Activitats d’Educació en el Lleure Infantil i Juvenil intervenen en tasques de coordinació d’equips en activitats de lleure infantil i juvenil.

Fan tasques de planificació, organització, gestió, dinamització i avaluació de projectes de lleure educatiu adreçats a la infància i la joventut en tots els seus aspectes. També assumeixen la creació, el control i la dinamització de l’equip de monitors i monitores.

Cal tenir 18 anys complerts per a fer aquest curs.

VETLLADOR/A ESCOLAR

.

Tot i que no és una titulació vinculada amb el món del lleure, a les escoles, la figura del vetllador/a escolar a l’aula, o també conegut/da com a auxiliar d’educació especial, és un/a professional dedicat/da a l’atenció directa amb criatures amb necessitats educatives especials i que vetlla per garantir la seva participació dins l’escola.

Les tasques que duu a terme el/la vetllador/a poden ser molt diverses, depenent de les casuístiques de cada criatura i és per això que treballa colze a colze amb altres perfils professionals com: mestres, psicopedagogues, logopedes, fisioterapeutes i tot el personal del centre educatiu que intervé en el dia a dia amb aquest alumnat.