El Consell Comarcal de la Terra Alta, amb el suport de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, disposa de l’Oficina d’Habitatge, un espai on el ciutadà pot conèixer les diferents opcions que té al seu abast a l’hora de trobar un habitatge i, de manera específica, quins són els processos que cal seguir per acollir-se a qualsevol de les iniciatives públiques en aquest àmbit.

L’horari d’atenció és de dilluns a divendres de 09:00h.a 14:00h.

També podeu trucar per telèfon al 977 420 018

La Direcció General de Joventut ofereix un servei en línia, de forma gratuïta, per orientar les persones joves que tinguin dificultats o no puguin fer front a les despeses de l’habitatge -ja sigui en règim de lloguer com de compra- derivades de la pèrdua d’ingressos provocada per la crisi de la Covid19.

Amb aquest servei, els i les joves podran adreçar qualsevol consulta a personal expert sobre les possibilitats d’ajornar els pagaments i demanar microcrèdits bancaris, o sobre els seus drets de continuar residint a l’habitatge malgrat hi hagués una extinció del contracte de lloguer o un judici de desnonament. Totes les qüestions es tractaran en base al contingut del Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març.

Hi pots accedir mitjançant aquest enllaç: Assessoria d’habitatge per a joves. Jovecat

Per tal de resoldre els dubtes més habituals sobre les dificultats per pagar l’habitatge derivada de l’actual situació Covid19, des de la Direcció General de Joventut, s’ha elaborat una guia amb un total de 27 preguntes considerades de les més freqüents. El document permet conèixer quines condicions cal tenir per optar a una moratòria del lloguer, quin perfil correspon a un gran tenidor o com accedir a un microcrèdit bancari sense interès.

Hi pots accedir mitjançant aquest enllaç: http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/Habitatge/Guia-Joves-i-Habitatge-mesures-urgents-durant-el-COVID19.pdf

Trobareu més informació sobre diversos temes relacionats amb l’habitatge a: http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/habitatge/